Reduktor zużycia energii elektrycznej Blix Power

Urządzenia z serii Blix Power pozwoliły naszym klientom na zaoszczędzenie znacznych kwot nie tylko z tytułu opłat za energię elektryczną po przez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ale również dzięki poprawieniu sprawności i wydajności urządzeń i maszyn. Pozwoliło to zaoszczędzić znaczne kwoty które ponosili nasi klienci na naprawy i serwis. Dodatkowym elementem, który w przypadku instalacji naszych urządzeń w sieci klienta występują to możliwość monitorowania zużycia i kontrolowania jakości dostarczanej przez dostawców energii elektrycznej. Ma to niekiedy kolosalne znaczenie gdy możemy udokumentować zjawiska takie jak przepięcia i zaniki napięcia, których do tej pory nie można było udokumentować. Na życzenie klienta możemy zainstalować w urządzeniu moduł pozwalający na bezpośredni monitoring pracy naszych urządzeń w komputerze klienta.

Każde urządzenie jest dobierane indywidualnie do obwodów klienta –nie produkujemy i nie sprzedajemy urządzeń, które wszędzie pasują –gdyż takie nie istnieją. Najpierw przeprowadzamy szczegółową analizę sieci klienta, wykonujemy audyt energetyczny i dopiero po dokładnej analizie pomiarów i analizy obwodów klienta możemy z dużą dokładnością określić jakie efekty, mogą przynieść nasze urządzenia zamontowane u klienta. Efekty są gwarantowane i zapisane w Umowie z naszymi klientami.
Dodatkowo możemy zaoferować naszym klientom oświetlenie w systemie

Zastosowanie
System BLIX POWER składa się z inteligentnych jednostek sterujących przepływem mocy energii elektrycznej. Został wyposażony w matryce LC załączane szybkimi elementami półprzewodnikowymi. Kontroler urządzenia analizuje za pomocą czujników wszystkie parametry przepływającej energii elektrycznej. Urządzenie zostało tak zaprojektowane by przede wszystkim chronić linie zasilające przed szkodliwymi zakłóceniami przepływającej energii oraz ograniczać nadmiar mocy biernej o charakterze indukcyjnym i/lub pojemnościowym. Urządzenia systemu BLIX POWER potrafią wygładzać piki prądowe i napięciowe a także niwelować zapady napięcia, w razie potrzeby ograniczają również wyższe harmoniczne i kompensują moc bierną. Ponieważ urządzenie analizuje wszystkie trzy fazy to radzi sobie znakomicie w systemach z dużą asymetrią obciążeń przy wysokich prądach przewodu neutralnego.

 

Budowa
Urządzenia składają się z dwu procesorowego kontrolera analizującego za pomocą podłączenia równoległego wartość napięcia i prądu każdej z faz wraz z przewodem neutralnym. Kontroler analizuje przebiegi z próbkowaniem 8ksps za pomocą dwunasto kanałowego dziesięcio bitowego przetwornika AD. Takie rozwiązanie pozwala na równoczesne i precyzyjne śledzenie wszystkich przebiegów co pozwala na określenie wartości przepływającej mocy czynnej, biernej i pozornej z rozbiciem na każdą fazę z osobna jak i sumaryczną Wyodrębnienie również wyższych harmonicznych oraz zniekształceń krótkookresowych takich jak piki i zapady napięcia i prądu o czasie trwania krótszym nawet niż 500us. Harmoniczne wykrywane tą metodą przy zastosowaniu algorytmu FFT pozwalają na określanie harmonicznych aż do 51.
Drugi procesor jest wykorzystany do podejmowania decyzji na podstawie tych pomiarów i sterowanie matrycą LC o liczbie 2048 kombinacji przy podłączeniu trój fazowym.
Urządzenia systemu BLIX POWER podłącza się pod obwody sytemu zasilania równolegle, przez bezpieczniki topikowe typu WTS dla przewodów napięciowych i bezpieczniki typu WTA dla przewodów prądowych (w przypadku zastosowania cewek Rogowskiego, obwód pomiaru prądu nie może być zabezpieczony żadnym bezpiecznikiem) Algorytm urządzenia pozwala na dowolne zaprogramowanie stopnia kompensacji dla współczynnika tg(fi) oraz określenie wartości przekładników prądowych i napięciowych a także szeroki zakres korekcji konta przesunięcia fazowego dla każdej z faz oddzielnie. Urządzenie ponadto posiada port karty pamięci microSD na której to archiwizuje parametry sieci oraz chwilowe ustawienia poszczególnych wyjść matrycy sterującej. Karta przy zapisie co 1s pozwala na zapamiętanie około jednego roku wstecz z nadpisywaniem najstarszego pliku.
Urządzenie została także wyposażone w port komunikacyjny za pomocą którego (protokół JSON) można wysyłać dane pomiarowe do zewnętrznych systemów analitycznych – poziomy napięć CMOS 3V3.

 

Zasada Działania
Urządzenia systemu BLIX POWER opierają swoje działanie o bardzo szybką reakcję na zjawiska niepożądane w sieci energetycznej. Dzięki zastosowaniu małych, szybkich i precyzyjnych przekaźników półprzewodnikowych urządzenie jest w stanie niemal natychmiast zareagować na każdy, niebezpieczny impuls w sieci energetycznej i załączając odpowiednią kombinację, wyliczaną na bieżąco, matrycy ograniczyć skutki przepięcia, przeciążenia czy zapadu napięcia. Dodatkowo, jeśli występują w sieci zakłócenia o charakterze harmonicznym to urządzenie potrafi odstroić dany obwód tak, by ograniczyć wpływ harmonicznych prądowych na generowanie zakłóceń w całej sieci o niebezpiecznym charakterze napięciowym. Jeśli istnieje taka konieczność, matrycę się tak konstruuje by dodatkowo niwelowała prądy z mocy biernej do jak najmniejszej wartości, zarówno dla biernej mocy pojemnościowej jak i indukcyjnej.
Urządzenie załącza i wyłącza stopnie matrycy z uwzględnieniem Przejścia Przez Zero „Zero Cross” dzięki temu załączając dany stopień nie ma potrzeby oczekiwania na rozładowanie kondensatora czy zanik przebiegów rezonansowych. Takie rozwiązanie układów kontrolno wykonawczych eliminuje zakłócenia przełączeniowe i daje możliwość odzysku nadmiarowej energii i uzupełniania zapadów energii.