• null

  Bezpośrednia zamiana energii przepływu elektronów w energię cieplną – brak grzałek.

 • null

  Błyskawiczne nagrzewanie nośnika ciepła w bloku kotła.

 • null

  Płynna regulacja poboru mocy od 1 do 20 kW z dodatkową wersją dogrzewania do 30 kW.

 • null

  W odróżnieniu od poprzednich kotłów katodowych I generacji elektrody nie wchodzą w reakcję chemiczną z wodą.

 • null

  Może pracować praktycznie z każdym nośnikiem ciepła.

 • null

  Pierwszy na świecie kocioł troidalny mogący pracować z systemem różnicowym.

 • null

  Możliwości pracy od 110V do 0,4 kV zarówno na 1 fazie jak również na 2-3 fazach.

 • null

  Ze względu na niewielkie wymiary i wagę nie ma specjalnych wymogów dotyczących transportu oraz składowania urządzeń

Zasady działania systemu BAK

Elektrody troidalne tworzą pole elektryczne, w którym cząsteczki chłodziwa oscylują z częstotliwością 50 razy na sekundę, natychmiast ogrzewając chłodziwo z wydajnością powyżej 99,9%.> BAK nie ma elementów grzejnych, ponieważ elementem grzejnym jest sam środek chłodzący – woda. Odpowiednio, nie ma strat oporności grzejnika. W tym przypadku energia cieplna jest przekazywana do chłodziwa w wyniku ruchu jonów i obrotu dipoli wody. Ponieważ wiele mini kotłów pracuje w tej samej obudowie, prąd „A” dla elektrolizy jest zbyt mały, a ze względu na prąd zmienny, reakcja elektrochemiczna niszczenia elektrod jest nieobecna.

Dodatkowo, w wyniku pracy troidalnych wirów, maksymalne napięcie pola elektrycznego powstaje w środku rdzenia, przepływ chłodziwa powoduje rozpuszczenie w nim wszystkich cząstek, co eliminuje możliwość skalowania. Taka konstrukcja podgrzewacza wody ze swej natury wyklucza możliwość „suchego biegu”, ponieważ po wycieku chłodziwa obwód otwiera się i kocioł wyłącza się.

Badania przeprowadzone przez Kanadyjski Instytut Elektrotechniki, dokumentują iż w tego typu kotłach praktycznie nie występuje zjawisko elektrolizy gdyż na jednej elektrodzie nie występuje natężenie większe niż 2,7A, które to natężenie jest zbyt niskie do wytworzenia zjawiska elektrolizy.

Dzięki temu rozwiązaniu nie występuje tam zjawisko niszczenia elektrod i zanieczyszczania czynnika rozprowadzającego ciepło.
W celu podpięcia kotłowni do systemu grzewczego radzimy korzystać z systemu PP co pozwoli na zmniejszenie strat ciepła i szybki montaż.